0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Interpelacje Radnych
KADENCJA:

  Złożona Odpowiedź 

Dotyczy naprawy części pokrycia dachowego przystanków przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Kluski
  17.01.2019  22.01.2019 

wniosek o ujęciu w budżecie w roku 2020, kosztu zakupu nowego wozu strażackiego dla działające Ochotniczej Straży Pożarnej.
  17.01.2019  21.01.2019 

Dotyczy nawierzchni bitumicznej i udrożnienia rowów melioracyjnych wzdłuż ulicy Zielonej.
  27.12.2018  03.01.2019 

Dotyczy prośby o modernizację i budowę nowych ciągów pieszo- rowerowych na ul. Złoczewskiej w Lututowie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Wieruszowie.
  29.11.2018  03.12.2018 

Dotyczy przystosowania poboczy drogi Lututów- Kopaniny do ruchu rowerowego i pieszego oraz poprawy oberwanych krawędzi drogi.
  29.11.2018  03.12.2018 

Dotyczy drogi powiatowej Lututów- Świątkowice.
  29.11.2018  03.12.2018 

Wniosek w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej drogi łączącej Lututów ze Świątkowicami przebiegających przez miejscowości : Świątkowice, Dobrosław, Swoboda, Kolonia Dobrosław.
  29.11.2018  03.12.2018 

Dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy Lututów
  20.11.2018  28.11.2018 

Wniosek o zainstalowanie progów zwalniających przy Szkole Podstawowej Filia w Niemojewie
  20.11.2018  28.11.2018 

Dotyczy postępu działań w sprawie budowy od podstaw ulicy Wspólnej
  20.11.2018  05.12.2018 


Urząd Gminy Lututów