0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dotyczy postępu działań w sprawie budowy od podstaw ulicy Wspólnej

Data złożenia interpelacji: 20.11.2018 godz. 8:18
Data udzielenia odpowiedzi: 05.12.2018 godz. 15:15
Złożona przez: Kazimiera Chrobot [Radny Rady Gminy]
 

Treść interpelacji:


Załączone pliki:
Dotyczy postępu działań w sprawie budowy od podstaw ulicy Wspólnej

Odpowiedź:

Odpowiedź


Załączone pliki:
Odpowiedź

Urząd Gminy Lututów