0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Dotyczy nawierzchni bitumicznej i udrożnienia rowów melioracyjnych wzdłuż ulicy Zielonej.

Data złożenia interpelacji: 27.12.2018 godz. 13:17
Data udzielenia odpowiedzi: 03.01.2019 godz. 8:49
Złożona przez: Beata Wyczałkowska [Radny Rady Gminy]
 

Treść interpelacji:


Załączone pliki:
Dotyczy nawierzchni bitumicznej i udrożnienia rowów melioracyjnych wzdłuż ulicy Zielonej

Odpowiedź:

odpowiedź


Załączone pliki:
odpowiedź

Urząd Gminy Lututów