0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10636
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9539
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 9176
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10199
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3335
 Asystent rodziny 3492
Zakład Usług Komunalnych 12460
 WYNIKI BADAŃ WODY 2120
Gminna Biblioteka Publiczna 8978
Gminny Ośrodek Kultury 10060
EDUKACJA 9830
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13951
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 13159
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 10187
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9263
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8270
 Informacje różne 1166
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9827
STYPENDIA 10185
'ORLIK 2012' 10349
Pracownicy Urzędu Gminy 25463
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6825
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5796
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5869
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 5120
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 7074
ARCHIWUM 5275
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4869
 Rok 2008 4665
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7608
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8210
 Rok 2009 4813
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6665
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6394
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5781
 Rok 2010 4717
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5947
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5686
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5937
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5454
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5634
 Rok 2011 4920
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5721
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5518
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5469
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5313
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4757
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4941
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4841
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4565
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9171
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4489
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4508
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4748
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8984
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4610
 Dni Lututowa 2010r 4895
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4545
PRZETARGI 22343
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 17283
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7775
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4843
WYBORY 5275
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5234
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4431
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6514
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3540
 Obwieszczenie o obwodach 3416
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3353
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3343
 Komisje Obwodowe 3366
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3354
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3471
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4221
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 5046
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5322
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5287
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5300
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 5097
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4867
 SPRAWOZDANIA 2012R. 5098
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4778
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 6056
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4353
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3503
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1590
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 1073
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 888
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 4038
ZGROMADZENIA 3435
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3435
KONTROLA ZARZĄDCZA 3808
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3293
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1647
 2012 1371
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6409
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5689
 2016 1543
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6913
 2017 1071
 2018 852
TABLICA OGŁOSZEŃ 2432
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 467
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 19094
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 14191
OGŁOSZENIA 83803

 

Urząd Gminy Lututów