0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10652
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9554
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 9199
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10231
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3361
 Asystent rodziny 3517
Zakład Usług Komunalnych 12494
 WYNIKI BADAŃ WODY 2144
Gminna Biblioteka Publiczna 9005
Gminny Ośrodek Kultury 10080
EDUKACJA 9854
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13973
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 13174
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 10215
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9284
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8286
 Informacje różne 1188
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9847
STYPENDIA 10212
'ORLIK 2012' 10369
Pracownicy Urzędu Gminy 25500
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6861
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5821
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5896
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 5136
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 7103
ARCHIWUM 5302
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4887
 Rok 2008 4679
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7625
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8227
 Rok 2009 4835
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6687
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6417
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5796
 Rok 2010 4740
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5967
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5706
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5958
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5473
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5652
 Rok 2011 4944
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5739
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5534
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5491
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5333
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4781
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4956
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4857
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4582
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9189
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4521
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4531
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4767
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 9005
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4629
 Dni Lututowa 2010r 4919
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4567
PRZETARGI 22424
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 17370
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7836
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4883
WYBORY 5330
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5256
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4454
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6533
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3567
 Obwieszczenie o obwodach 3455
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3397
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3381
 Komisje Obwodowe 3407
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3384
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3498
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4303
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 5073
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5360
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5319
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5341
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 5130
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4915
 SPRAWOZDANIA 2012R. 5142
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4827
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 6096
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4390
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3552
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1639
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 1117
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 948
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 4055
ZGROMADZENIA 3460
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3477
KONTROLA ZARZĄDCZA 3839
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3319
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1675
 2012 1397
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6451
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5731
 2016 1577
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6975
 2017 1114
 2018 898
TABLICA OGŁOSZEŃ 2490
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 517
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 19156
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 14214
OGŁOSZENIA 83848

 

Urząd Gminy Lututów