0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Uroczyste sesje Rady Gminy » Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r.


Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie
w dniu 25 września 2012r.

W dniu 25 września 2012r. zwołana została XVI sesja VI kadencji Rady Gminy w Lututowie.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Szyszka.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lututów Pan Józef Suwara, który przedstawił zebranym osiągnięcia zawodnika LKS Czarna Damka z Lututowa Pana Edwarda Perdka, który zajął II miejsce i został Wicemistrzem Europy w warcabach 100  polowych w Truskawcu w dniach 23 - 31.08.2012r.
W dowód uznania za ten szczególny sukces sportowy, Wójt w towarzystwie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Pana Jana Wardęgi, wręczył zawodnikowi upominek oraz list gratulacyjny, składając życzenia dalszych sukcesów sportowych.
W kolejnym punkcie obrad, w obecności radnych, sołtysów i gości zaproszonych na sesję, nastąpiło uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.
Wójt podkreślił rolę szkolnictwa w kształceniu i rozwoju przyszłych pokoleń. Świadczy o tym chociażby wysokość środków finansowych w kwocie 2.884.000 zł, które gmina dokłada ze środków własnych budżetu gminy na funkcjonowanie oświaty.
Wójt odczytał tekst przysięgi, a mianowani nauczyciele złożyli kolejno ślubowanie. W akcie tym uczestniczyli (od lewej): Magdalena Mazur, Malwina Matyja, Jadwiga Kapica, Anna Szymańska, Agnieszka Chojka, Beata Woltańska, Zbigniew Redkiewicz.
W dalszej części posiedzenia, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Wójt złożył sprawozdanie z działalności między sesjami Rady Gminy
Oprócz standardowej informacji przedstawił przewidywane możliwości działań na rok przyszły tak w budowie dróg jak i możliwości uruchomienia elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
W punkcie 7 zebrani przyjęli informację z wykonania budżetu gminy Lututów za I półrocze 2012 roku.
Następnie podjęto uchwały w sprawach;
- przystąpienia do realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lututów.
- dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
- dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012  2018.
- ustanowienia zabezpieczenia kredytu.
- zmiany Uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy w Lututowie z dnia 14 lutego 2012 w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2012 roku na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego.
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad.


Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 15 listopad 2012 godz. 11:40
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 16 listopad 2012 godz. 12:42
Liczba odsłon:
  5400 od 15 listopad 2012 godz. 11:40  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów