0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO  » SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R.


Uchwała budżetowa na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dochody

Wydatki

Rozchody

Dochody budżetu Państwa

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LUTUTÓW NA 2015 ROK

DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE LUTUTÓW NA 2015 ROK

INWESTYCJE

Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lututów

Uchwała Nr IV/83/2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2014 rok

Sprawozdanie Rb-27S za I kw. 2015

Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2015

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2015

Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2015

Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2015

Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2015

Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2015

Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2015

Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2015

Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Załącznik do sprawozdania

Wieloletnia Prognoza Finansowa za I półrocze 2015

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2015

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2015

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2015

Sprawozdanie Rb-N sporządzone na dzień 30 września 2015 roku

Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2015

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.

Sprawozdanie RB-27S IVkw.2015r.

Sprawozdanie RB-28S IVkw.2015r.

Sprawozdanie RB-30S za IVkw.2015r.

Sprawozdanie Rb-N IVkw.2015r.

Sprawozdanie RB-NDS IVkw.2015r.

Sprawozdanie RB-PDP za 2015r.

Sprawozdanie RB-ST za IVkw.2015r.

Sprawozdanie RB-UN za IVkw.2015r.

Spawozdanie RB-UZ za IVkw.2015r.

Sprawozdanie Rb-Z IVkw.2015r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu str.1-16 2015r

Sprwozdanie Załączniki za 2015r część I. str17-22 docx

Sprawozdanie Załączniki za 2015r.część II str.23-25

Sprawozdanie Załączniki za 2015r.część III str.26-28







Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 10 listopad 2015 godz. 14:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Matusiak dnia 17 maj 2016 godz. 09:08
Liczba odsłon:
  3892 od 10 listopad 2015 godz. 14:15  (średnio 2.45 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów