0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Instrukcja obsługi BIP

Serwis internetowy Biuletunu Informacji Publicznej (BIP) został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112), poz. 1198. oraz w myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619) i udostępnia informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez tutejszy urząd o nazwie jak uwidoczniono na stronie głównej niniejszego serwisu internetowego.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

W górnej części ekranu znajdziesz 6 "klawiszy":

o        Strona główna - jest to podstawowa strona BIP.

o        Moja Gmina - opis i odwołania do stron charakteryzujących Gmina.

o        Rada Gminy - zawiera wszystkie wiadomości dotyczące członków rady (w tym ich oświadczenia majątkowe), składy komisji oraz, treści podejmowanych uchwał w poszczególnych kadencjach działania rady. Jeśli interesują Cię uchwały związane z wybranym tematem np. BUDŹET, PRAWO MIEJSCOWE lub inne  - wystarczy kliknąć na dole ekranu na jeden z działów w menu "Wyświetl uchwały dotyczące:". Pojawi się ekran pozwalający Ci wybrać określoną kadencję Rady. Zwykle wyświetla się kadencja bieżąca np. 2002 - 2006 rok.  Kliknij na napis WYŚWIETL a otrzymasz uszeregowane po datach wszystkie uchwały z tym tematem związane. Jeśli chcesz poznać treść dowolnej uchwały - kliknij na napis SZCZEGÓLY związany z wybraną uchwałą.

o        Władze Gminy -  znajdziesz tu wszelkie informacje związane z osobą i działaniem Burmistrza, Wiceburmistrza, Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza i Skarbnika.

o        Moja sprawa - tu będą wyświetlane informacje o sposobie i terminach załatwiania Twojej sprawy w urzędzie. Ażeby mieć dostęp do tych informacji musisz wpisać w odpowiednie okienka otrzymany w urzędzie identyfikator oraz unikalne hasło - dotyczące tylko Twojej sprawy.

o         WYSZUKAJ - jeśli chcesz cokolwiek odnaleźć w BIP-ie wpisz interesujący Cię temat (wyraz, lub całe zdanie) w ramkę gdzie wyświetla się słowo WYSZUKAJ i kliknij myszką na obrazek lupki , który wyświetla się tuż obok. 

Z lewej strony ekranu wyświetla się wąski pasek menu a nim wszystkie zamieszczone w biuletynie tematy.

W prawej części ekranu ("okienko główne")  wyświetlają się treści związane z wybranym tematem.

Klikając na wybrany temat podstawowy w menu możesz uzyskać informację w głównym okienku ekranu albo, jeśli temat posiada podtematy - dostaniesz możliwość dalszego wyboru właściwego podtematu szczegółowego. I tak możesz zagłębiać się o kilka szczebli w głąb każdego tematu. Na każdym szczeblu (w każdej chwili) możesz wrócić do poprzedniego tematu klikając na napis    

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - WWW.bip.gov.pl  według menu podmiotowego lub przedmiotowego.
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

 

Urząd Gminy Lututów