0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO  » SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R.


SPRAWOZDANIA ZA I KW. 2014

 

Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Rb-27S za I.kw 2014r

Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Rb-30S za I kw 2014r

Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Rb-N za I kw.2014r

Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Rb-NDS za I kw.2014r

Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Rb-Z za I kw.2014r

\Sprawozdania za I kw.2014r. UG Lututów\Spr. Rb-28S za I kw.2014r

 

SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2014

 

Rb-30S za I pólrocze 2014r

Rb-N za I pólrocze 2014r

Spr Rb-27S za I pólr.2014r.

Spr Rb-28S za I pólr. 2014r

Spr Rb-28NWS za I pólr. 2014r

Spr Rb-NDS za I pólr. 2014r

Spr Rb-Z za I pólr. 2014r

 

OPINIA

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI

DOTYCZĄCA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

 

Opinia RIO w Łodzi

 

SPRAWOZDANIA ZA III KW. 2014R.

 

Spraw.Rb-N za III.kw.2014r

Spraw.za III.kw.2014 Gmina Lututów\Rb-27S

Spraw.Rb-Z za III kw.2014r

Sprawozd.Rb-28S

Sprawozd.RB-30S za III.kw.2014r.

Sprawozd.Rb-NDS za III kw.2014r

 

SPRAWOZDANIA ZA IV KW. 2014R.

 

Sprawozd.za IV kw. 2014r - Rb-Z

Sprawozd.za IV kw. 2014r - Rb-UZ

Sprawozd.za IV kw. 2014r- Rb-ST

Sprawozd.za IV kw. 2014r - Rb-PDP

Sprawozd.za IV kw. 2014r - Rb-NDS

Sprawozd.za IV kw. 2014r - Rb-N

Sprawozd.za IV kw. 2014r -Rb-30S

Sprawozd.za IV kw. 2014r Rb-28S

Sprawozd.za IV kw. 2014r Rb-27S

 

Uchwała Nr IV/345/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lututów

Uchwała Nr IV/346/2014 w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lututów na 2015 rok

 

Wydatki Urzędu Gminy za 2014 rok

Dochody za 2014r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2014 rok

Analiza wydatków szkół za 2014 rokInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 28 maj 2014 godz. 14:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 26 styczeń 2016 godz. 09:26
Liczba odsłon:
  4922 od 28 maj 2014 godz. 14:24  (średnio 2.33 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów