0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI


 

 

Zadanie p.n.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów pow. Wieruszowski, woj. łódzkie na lata 2012-2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032 r.) oraz Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu” wykonano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie : "Montaż palnika opalanego pelletem do istniejącego źródła ciepła w budynku  GOK  w Lututowie"

Dane charakterystyczne  zadania :

Zmiana czynnika grzejnego z oleju opałowego na pellet w budynku kotłowni Gminnego Ośrodka Kultury w  Lututowie

·         Montaż stalowego zbiornika w pomieszczeniu na pellet o poj. ok. 2,0 t

·         Montaż przenośników transportu pellet, sterowanych automatycznie wraz z zabezpieczeniami p. poż. z czujnikiem poziomu pellet,

·         Montaż w kotle ACV o mocy 50 kW palnika niskoobciążonego cieplnie do spalania pellet o mocy dostosowanej do istniejącego zapotrzebowania na ciepło wraz z automatyką i osprzętem

·         Dostarczenie ok.0,5 t pelletu (certyfikowany wg normy DIN) w celu rozruchu instalacji oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej do odbioru.

·         Aktualizacja audytu energetycznego

 

Wartość ogólna zadania:       16.605,00 PLN

Dotacja  do zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie:                                                   8.130,00 PLN

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Zadanie : "Montaż palnika opalanego pelletem do istniejącego źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Lututowie"

Dane charakterystyczne  zadania :

Zmiana czynnika grzejnego z oleju opałowego na pellet w budynku kotłowni Urzędu Gminy w Lututowie

·         Demontaż istniejącego magazynu paliw,

·         Montaż z gotowych elementów zbiornika głównego na pellet o poj. ok. 15 t wraz z sypem

·         Dostarczenie urządzenia do tankowania pneumatycznego pellet,

·         Montaż przenośników do transportu pellet, sterowanych automatycznie wraz z zabezpieczeniami p. poż. Wraz z montażem zbiornika pośredniego,

·         Montaż w kotle Viessmann Paromat Simplex o mocy 170 kW palnika niskoobciążonego cieplnie do spalania pellet o mocy dostosowanej do istniejącego zapotrzebowania na ciepło, wraz z automatyka i osprzętem,

·         Dostarczenie ok. 2 t pelletu (certyfikowany wg normy DIN) w celu rozruchu instalacji.

·         Uzgodnienie zakresu i rozwiązań technicznych modernizacji z właściwą jednostką Urzędu Dozoru Technicznego, wykonanie niezbędnej analizy technicznej procesu spalania dla kotła w odniesieniu do normy PN-EN 303-5, wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla Urzędu Dozoru Technicznego,

·         Aktualizacja audytu energetycznego

 

Wartość ogólna zadania:        92.988,00 PLN

Dotacja  do zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie:                                                  53.328,00 PLN

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 21 listopad 2011 godz. 13:50
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 16 grudzień 2013 godz. 12:17
Liczba odsłon:
  6315 od 21 listopad 2011 godz. 13:50  (średnio 2.37 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów