0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY » REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE » Obwieszczenie o obwodach


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lututów

z dnia 14 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum utworzonych na obszarze gminy (miasta), lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji do spraw referendum (adres)

1

 

Sołectwo Lututów : Lututów ulica Klonowska,  ul. Ogrodowa, ul. Polna, ul. Przejazd,                                  ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Stefanówek,  ul. Jana Pawła Stalskiego,                                 ul. Wieruszowska,

Sołectwo Kopaniny,

Sołectwo Popielina: wieś Popielina, wieś Popielina Towarzystwo

Szkoła Podstawowa w Lututowie

(Lututów, ul. Wieruszowska 28A)

2

 

Sołectwo Lututów – Niemojew: Lututów ul. Dębowa, wieś Niemojew, wieś Kijanice,

 

Sołectwo Lututów – Jeżopole: Lututów ul. Lipowa, wieś Jeżopole,  wieś Zygmuntów

 

Sołectwo Kluski: wieś Józefina, wieś Kluski, wieś Knapy

 

Sołectwo Dymki

Szkoła Podstawowa w Niemojewie

(Lututów, ul. Lipowa 19)

3

Sołectwo Huta,

Sołectwo Kozub,

Sołectwo Chojny,

Sołectwo Kłoniczki:  wieś Kłoniczki, wieś Wiry

Filialna Szkoła Podstawowa             w Hucie

(Huta 46)

4

 

Sołectwo Kolonia Dobrosław – Brzozowiec:  wieś Kol. Dobrosław, wieś Brzozowiec

Sołectwo Swoboda:  wieś Swoboda, wieś  Bielawy

Sołectwo Świątkowice

Filialna Szkoła Podstawowa                  w Swobodzie

(Swoboda 6)

5

 

Sołectwo Augustynów,

Sołectwo Dobrosław: wieś Dobrosław, wieś Hipolity,

Sołectwo Ostrycharze

Sołectwo Łęki : wieś Łęki Duże, wieś Łęki Małe

Sołectwo Lututów – Piaski : część wsi Lututów ul. Wrocławska, wieś Piaski

Przedszkole Publiczne  

w Lututowie

(ul. Wieruszowska 18)

6

 

 

Sołectwo Lututów: Lututów ulice: Gimnazjalna,  Ks. K. Ucieklaka,  ul. Wieluńska,                                              ul. Wspólna, ul. Zielona,  ul. Złoczewska, 

 Gimnazjum Publiczne

w Lututowe          

(ul. Jana Pawła Stalskiego 5)

 

Lokale Obwodowych Komisji do Spraw Referendum Nr 1 w Lututowie, Nr 6 w Lututowie  zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować korespondencyjnie. Komisjami właściwymi do celów głosowania korespondencyjnego są Obwodowe Komisje do Spraw Referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. komisje Nr 1 w Lututowie  oraz Nr 6 w Lututowie. Termin zgłoszenia wójtowi gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 24 sierpnia 2015 r.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wniesiony najpóźniej do dnia 28 sierpnia 2015 r. do wójta gminy.

Bliższe informacje w sprawach rejestru wyborców oraz spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pełnomocnictwa do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lututowie w pokoju nr 10  lub pod nr telefonu 438714056 lub 438714052.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w niedzielę 6 września 2015 r. w godzinach 6.00 - 22.00.

Przed przystąpieniem do głosowania głosujący obowiązany będzie okazać obwodowej komisji do spraw referendum dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

                                                                                                                                                                                                                                WÓJT

 

                                                                                                                                                / - / Marek PikułaInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 14 lipiec 2015 godz. 09:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 14 lipiec 2015 godz. 09:01
Liczba odsłon:
  3958 od 14 lipiec 2015 godz. 09:01  (średnio 2.2 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów