0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2019

2018

Kurenda - odpady wielkogabarytowe

Harmonogram zbiórki odpadów B

Harmonogram zbiórki odpadów A

Firma odbierająca odpady komunalne, zużyty spręt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

EKO-REGION BEŁCHATÓW

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

Firma EKO-REGION BEŁCHATÓW

przekazuje odpady komunalne do następujących składowisk:

1. Składowisko Dylów A

2. Składowisko Teklinów

3. Zakład w Gotartowie

____________________________________________________________________________________________

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej

____________________________________________________________________________________________

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

Kurenda dot. uiszczania opłat za odpady komunalne w 2017 roku

 

KALENDARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

w następujących miejscowościach

BIELAWY, BRZOZOWIEC, CHOJNY , HUTA, KŁONICZKI, KNAPY , KLUSKI , JÓZEFINA, SWOBODA, ŚWIĄTKOWICE   / piątek /

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AUGUSTYNÓW,  DOBROSŁAW, DYMKI, HIPOLITY, JEŻOPOLE, KIJANICE, KOLONIA DOBROSŁAW, KOPANINY, KOZUB, LUTUTÓW, ŁĘKI DUŻE, ŁĘKI MAŁE, NIEMOJEW, OSTRYCHARZE, PIASKI, POPIELINA TOWARZYSTWO, LUTUTÓW UL. STEFANÓWEK, ZYGMUNTÓW.  / czwartek /

______________________________________________________________________________________________

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016r.

 

Deklaracja (uchwała XXI/101/2016)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok

Dokument

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 r.

Analiza

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Rady Gminy w Lututowie

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o okreśonej wielkości

Uchwała

Wzór deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi od osób fizycznych

Deklaracja

Deklaracja

Wzór deklarcji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi od osób prawnych

Deklaracja

Deklaracja

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lututów

Wzory deklaracji wraz z podjętą uchwałą  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formatach: PDF, ODT, DOC

wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

wzór deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Wysokość stawki za osobę

Wysokość stawki za pojemnik 120l.Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 18 lipiec 2013 godz. 14:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 31 grudzień 2018 godz. 11:33
Liczba odsłon:
  8686 od 18 lipiec 2013 godz. 14:28  (średnio 3.16 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów