0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Przy Urzędzie Gminy w Lututowie działa Zespół Interdyscyplinarny do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390).

 

Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przemoc                  w rodzinie to jednorazowe  albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie  naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność , w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia                i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Program przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Lututów, w szczególności dla:

1)ofiar przemocy w rodzinie, w tym:

a)dzieci,

b)współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych,

c)osób starszych,

d)osób niepełnosprawnych;

2)sprawców przemocy w rodzinie;

3)świadków przemocy w rodzinie

 

 W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 

Oświata

  • Gimnazjum Publiczne w Lututowie (członek GKRPA): Ewa Wilewska – Przewodnicząca Zespołu,
  • Szkoła Podstawowa w Lututowie: Marta Sularz – członek Zespołu,
  • Szkoła Podstawowa w Niemojewie: Agata Janas -  członek Zespołu,

Zdrowie

  • Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie (członek GKRPA) - Beata Kowalska – z-ca Przewodniczącej,

Policja

  • Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie – Tomasz Nolbert – członek Zespołu,

Sąd

  • Sąd Rejonowy w Wieluniu – Lidia Janusiak – członek Zespołu,

Pomoc społeczna

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie:

- Alina Stefanowska – Sekretarz Zespołu;

- Bożena Pichlak – członek Zespołu,

- Anna Górka – członek Zespołu,

- Małgorzata Wajs – członek Zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 9 listopad 2015 godz. 14:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 9 listopad 2015 godz. 14:22
Liczba odsłon:
  3645 od 9 listopad 2015 godz. 14:22  (średnio 2.36 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów