0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO  » SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R.


Sprawozdanie Rb-27S za I kw.2013

Sprawozdanie Rb-28S za I kw.2013r

Sprawozdanie Rb-N za I kw.2013r

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw.2013r.

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw.2013r.

Sprawozdanie Rb-Z

 

 

 Sprawozdanie Rb-27S za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie Rb-28S za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie Rb-N za I półrocze 2013r.

Sprawozdanie Rb-NDS za I pólrocze 2013r.

Sprawozdanie Rb-Z za I półrocze 2013r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2013r.

Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Lututów za I półrocze 2013r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów za I półrocze 2013r.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów za I półrocze 2013r.

 

Sprawozdanie - Rb-27S za III kw.2013r

Sprawozdanie - Rb-28S za III kw.2013

Sprawozdanie- Rb-N za III kw.2013r

Sprawozdanie - Rb-NDS za III kw.2013r

Sprawozdanie - Rb-Z za III kw.2013

 Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2012r.

Uchwała Nr IV/87/2013

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2013r.

Uchwała Nr IV/227/2013

 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Lututów na 2014r.

 Uchwała IV/308/2013

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lututów

Uchwała IV/309/2013  

 

Sprawozdania RB - 27S za 2013r.

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie 30S za 2013r.

Rb-N za 2013r.

Sprawozdanie Rb-NDS za 2013r

Sprawozdanie Rb-PDP za 2013r

Sprawozdanie Rb-ST za 2013r

Sprawozdanie Rb-UN za 2013r

Sprawozdanie Rb-UZ za 2013r

Sprawozdanie Rb-Z za 2013r.

Uchwała Nr IV/47/2014

w sprawie opinii dotyczącej prawidłości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciagnietych zobowiązań oraz opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lututów na 2014- 2018r.

Opinia RIO dotycząca deficytu budżetowego Gminy Lututów na 2014r.  

 Sprawozdania za 2013r.- część opisowa

 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r. - część opisowa

Sprawozdanie z wykonania WPF za lata 2013-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

 Uchwała Nr IV/115/2014 RIO z dnia 5 maja 2014r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów na 2013r.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w ŁodziInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 24 maj 2013 godz. 11:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 14 maj 2014 godz. 08:30
Liczba odsłon:
  6553 od 24 maj 2013 godz. 11:36  (średnio 2.61 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów