0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ARCHIWUM » Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy » Rok 2010


 
  INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R.
  OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI
  OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW
  OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW
  SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW
 


Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 24 październik 2012 godz. 12:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 24 październik 2012 godz. 12:54
Liczba odsłon:
  5122 od 24 październik 2012 godz. 12:54  (średnio 2.19 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów