0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE


Pracowników Gminy Lututów

Józef Suwara

Oświadczenia majątkowe 2007rok,2,3,4,5

 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Korekta do oświadczenia majątkowego za 2010r.

Ryszard Pichlak
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 35

Oświadczenie majątkowe za 2004r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe 2007rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008r. str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświdczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Załącznik do oświadczenia

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Halina Zygmunt
załączniki do pobrania

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe rok 2007,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Anna Podgórniak

załączniki do pobrania

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Anna Gwiazda
załączniki do pobrania:

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za rok 2008 str. 1 ,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majatkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marek Pikuła
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Mirosław Grela
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1, 2, 3,4, 5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok str 1234 5

Oświadczenie majątkowe za 2008 r. str. 1 2 3 4 5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Danuta Fajga


załączniki do pobrania:

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Jadwiga Błaszczyk
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4

Oświadczenie majątkowe za 2004r str1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Magdalena Kaźmierska

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok 2 3 4 5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str. 1 2 3 4 5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Sadowska Agnieszka

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Szewczyk Dariusz

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Grzegorz Górka
załączniki do pobrania:

Oświadczenie majątkowe za 2004r str1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok s. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Krystyna Lesiewicz
załączniki do pobrania:

oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 r. s. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Gerard Lesiewicz

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 r.

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego na dzień 31.12.2016

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Alina Stefanowska
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok s. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Anna Przybyła
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 r. str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok AP

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Wacław Zabłocki
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,45,

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświadczenia majatkowe 2007 rok str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Iwona Pichlińska
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe str.1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007rok str1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 r. str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Anna Fryta
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Wiesław Maniak
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Kazimiera Chrobot
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majatkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Anna Kądziela Dyczuk
załączniki do pobrania:
Oświadczenie majątkowe strona 1, 2, 3, 4, 5

Oświadczenie majątkowe za 2004r str 1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Ryszard Trzeciak
załączniki do pobrania:

Oświadczenie majątkowe za 2005 r. str.1,2,3,4,5

 Oświedczenie majątkowe 2007 rok2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Barbara Skotarska

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 r. str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Dorota Bartoszek

Oświadczenie majątkowe za 2006r str 1,2,3,4,5

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2008 rok s. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Elżbieta Orzeł

Oświedczenie majątkowe 2007 rok,2,3,4,5

 Oświadczenie majątkowe za 2008 r. str. 1,2,3,4,5

Oświadczenia majątkowe za 2009 r. str.1,2,3,4,5

Oświadczenie majątkowe za 2010 r. str.1,2,3,4,5

  Oświadczenie majątkowe za 2011r.

Oświadczenie majątkowe za 2012r.

Oświadczenie majątkowe za 2013r.

Oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.


Anna Górka

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego złożonego na dzień 31.12.2016

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Aleksandra Kalus

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.


Renata Pagacz

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe za 2017 r.Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 7 październik 2004 godz. 09:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Piotr Matusiak dnia 21 czerwiec 2018 godz. 14:29
Liczba odsłon:
  19083 od 7 październik 2004 godz. 09:32  (średnio 4.47 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów