0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Gmina Lututów zrealizowała w roku 2010 projekt pod nazwą „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUTUTÓW”, polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Lututowie i Przedszkola Publicznego w Lututowie, wymiana instalacji sanitarnej oraz otworów okiennych w tych budynkach, a także zainstalowaniu solarów na budynku Szkoły Podstawowej współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w wysokości 85% kosztów zadania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-100/09-00 z dnia 22 marca 2010 roku, aneks Nr UDA-RPLD.02.06.00-00-100/09-01 z dnia 16 grudnia 2010 roku. Wartość zadania wyniosła 1.469.781,23 zł w tym wielkość dofinansowania  z Samorządu Województwa Łódzkiego wyniosła 1.249.314,05 zł.

 

 

 

 

 

 

Gmina Lututów zrealizowała w latach 2010 - 2011 projekt pod nazwą „BUDOWA ULICY OGRODOWEJ W LUTUTOWIE – JEZDNIA ASFALTOWA” polegającego na wykonaniu następujących robót drogowych na ulicy Ogrodowej w Lututowie na działkach nr 216/2 i 216/3 :

1.      Odcinek I - km 0+000 do km 0+901 wykonanie warstwy wyrównującej z tłucznia oraz ułożenie 2-ch warstw nawierzchni z masy  asfaltowej,

 

2.       Odcinek II - km 0+000 do km 0+425 - poszerzenie istniejącej nawierzchni o szerokości 3,00 m do 5,00 m, - ułożenie nawierzchni z 2-ch warstw z z masy asfaltowej oraz  wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,00 m,

3.      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

 

4.      Projekt nr WND-RPLD.01.01.00-00-071/09 :

Całkowita wartość projektu : 963.559,16 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR : 716.204,37 PLN.

 

                              Informacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 9 wrzesień 2011 godz. 10:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 3 lipiec 2012 godz. 10:00
Liczba odsłon:
  7504 od 9 wrzesień 2011 godz. 10:22  (średnio 2.6 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów