0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OGŁOSZENIA


Plan zamówień publicznych na 2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze oferty

_________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Lututów z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2019 roku.

Treść zarządzenia

__________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Lututów

z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia oraz załącznik

_____________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Wójta Gminy Lututów Nr29/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie prowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Treść sprawozdania

______________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Lututów z dn 11 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Treść zarządzenia

________________________________________________________________________________________________

Wójt Gminy Lututów ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem

Ogłoszenie o wyborze oferty

________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 28 Wójta Gminy Lututów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Zarządzenie

Sprawozdanie z wykonania zarządzenia

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania Komisji konkursowej  ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2017 roku

Zarządzenie nr 2/2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Lututów o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść ogłoszenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z wykonania zarządzenia

Treść sprawozdania

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie 36/2016

Projekt Uchwały

Załącznik do uchwały

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Lututów ogłasza o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości będącej właśnością Gminy Lututów

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego- 2010

Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadania publicznego

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty konkursowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Protokół  

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego- 2011

Ogłoszenie

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty konkursowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu odbytego w dniu 20 października 2011 roku.

Protokół

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - 2012

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - 2013

Ogłoszenie

Zarządzenie Komisja

Ogłoszenie o wyborze oferty

Sprawozdanie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - 2014

Ogłoszenie

Powołanie Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2015 roku

Powołanie komisji konkursowej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Sprawozdanie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego - 2015

Ogłoszenie

Powołanie Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lututów w 2016 roku

Zarządzenie 1/2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

ogłoszenieInformacja opublikowana przez:
  Gerard Lesiewicz dnia 12 styczeń 2006 godz. 08:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Gerard Lesiewicz dnia 21 luty 2019 godz. 11:44
Liczba odsłon:
  84471 od 12 styczeń 2006 godz. 08:52  (średnio 13.49 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Lututów